^ Do góry
facebook

Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Informacja dla rodziców uczniów klas I

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie informuje, że klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny spełniać będą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w budynku przy ul. Krasińskiego 7.
Wszystkie klasy pierwsze będą realizowały jako język obcy, język angielski. Ponadto uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego. Mając na uwadze ogromne sukcesy matematyczne szkoły, począwszy od klasy pierwszej, realizować będziemy zajęcia dodatkowe z matematyki.
Świetlica szkolna w budynku przy ul. Krasińskiego będzie czynna w godzinach 6.30 – 16.00
Każdy uczeń klasy I SP otrzyma bezpłatny komplet podręczników.
Listy klas wraz z wychowawcami będą udostępnione od 29.08.2017 r. od godziny 10.00.
W zakładce rekrutacja znajduje się informacja o przyborach i pomocach niezbędnych uczniom do pracy w szkole.

Rekordowe wyniki egzaminu klasy III A Gimnazjum nr 1 w Szprotawie

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2026/2017 w Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie dokonano analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, który w ocenie rodziców, nauczycieli i samych uczniów wypadł nadzwyczaj dobrze. Przy wyjątkowo wysokich średnich wynikach czterech klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Szprotawie na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa IIIA, której wyniki i osiągnięcia egzaminacyjne są rekordowe i znacznie przewyższają średnie wartości uzyskane przez inne klasy i szkoły w powiecie, województwie i kraju. Klasa III A, w której realizowane były dodatkowe godziny języka angielskiego w liczbie 5 tygodniowo, może być w porównaniu z innymi klasami dwujęzycznych szkół czy społecznych gimnazjów w mieście i okolicy, wypada znacznie lepiej i zajęłaby pierwsze miejsce w rankingach. Uczniowie tej klasy w każdej części egzaminu gimnazjalnego zdobyli wyższe wartości procentowe:

 

J. ang.

PP

J. ang.

PR

Historia i WOS J. polski Matem.

Przedm.

przyr.

J. niem. PP

J. niem.

PR

Kl. III A 89,52 82,82 72,15 75,77 65,15 65,65 71,60 82,00
gmina 65,74 51,14 50,51 59,81 35,41 44,31 42,61 37,37
powiat 63,86 46,73 54,52 63,46 39,64 48,33 48,40 37,71
woj. 65,18 50,57 57,12 67,12 44,74 50,64 57,16 35,38
kraj 67,00 49,00 59,00 69,00 47,00 52,00 54,00 41,00

Tak duży sukces klasy i szkoły oraz rekordowe wyniki nie byłyby możliwe, gdyby nie starania dyrekcji o dodatkową liczbę godzin z wiodących przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności. To również wpływ nowatorskich metod oraz sposobów nauczania i oceniania, jak i indywidualnego podmiotowego podejścia do każdego ucznia w Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie.

Wierszem malowane

Uczeń klasy IIC SP1 w Szprotawie, Damian Janowski zajął pierwsze miejsce w gminnym konkursie plastycznym pt. ”Wierszem malowane” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Lesznie Górnym. Celem konkursu było promowanie twórczości Jana Brzechwy. Serdecznie gratulujemy.

„ZUS – zawsze jest na plus”

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Szprotawie przystąpili to ciekawego projektu edukacyjnego zaproponowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program skierowany był do uczniów, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Lekcje i warsztaty przeprowadzone z zakresu ubezpieczeń społecznych miały zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu było budowanie świadomości młodego pokolenia o wadze ubezpieczeń społecznych. Akcja zakończyła się stworzeniem piosenki „ZUS – zawsze jest na plus” do której słowa i muzykę  napisali sami uczniowie. Zapraszamy wszystkich do jej wysłuchania.Egzamin na kartę rowerową

08.06.2017r. był ważnym dniem dla naszych czwartoklasistów, ponieważ uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową. Najpierw teoria, później praktyka. Wszyscy zdali go świetnie, bez żadnych błędów. Dodatkową atrakcją dla zdających było wspólne pieczenie kiełbasek w ognisku. Była radość i satysfakcja ze zdanego egzaminu. Na koniec tego wspaniałego dnia odbył się wyścig rowerowy. Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy!